Kuka?

Olen 32-vuotias, mikkeliläistynyt myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan johtamisen ammattilainen. Opiskelen tällä hetkellä Lappeenrannan-Lahden Teknillisessä yliopistossa tavoitteenani valmistua Tekniikan maisteriksi (DI) vuonna 2021.

Missioni

Etsin työnantajaa tai diplomityön työnantajaa, kenen arvot voin allekirjoittaa ja kuka voisi tarjota minulle uusia kehittymismahdollisuuksia.

Tarjoan

Minua kiinnostaa laaja-alaisten kokonaisuuksien kehittäminen ja johtaminen. Toivon, että saan tehdä diplomityöni palveluiden tuotteistamisesta ja digitalisaation hyödyntämisestä siinä, ympärille.

Tarinani

Synnyin Keski-Suomen sydämessä, Keuruulla vuonna 1987. Kasvoin lapsuuteni ja nuoruuteni noissa maisemissa harrastaen joukkuelajeja sekä vaikuttaen paikallisessa nuorisovaltuustossa. Oppini yrittäjyyteen ja työntekoon sain jo nuorena poikana perheyrityksessämme, Matka Mäkelässä. Joku kesäinen aamu kirosin vanhempiani, kun poljin pyörällä aamuvuoroon tyhjentämään linja-auton p*skahuussia, mutta myöhemmin olen oppinut arvostamaan sitä kokemusta, mitä jo silloin työn merkityksestä sain.

Koulutukseltani olen Insinööri (AMK). Aloitin maisterivaiheen opinnot Lappeenranta-Lahden Teknillisessä Yliopistossa Tammikuussa 2020, tavoitteenani valmistua vuoden 2021 aikana tuotantotalouden diplomi-insinööriksi. Olen työn ohessa opiskellut myös Johtajuuden erikoisammattitutkinnon (JET) sekä kehittänyt osaamistani eri kursseilla, kuten asiakkuuksien ja markkinoinnin johtamisessa. Edelliset työnantajani ovat kiitettävästi panostaneet koulutukseen, minkä ansiosta olen käynyt läpi kattavan myynnin esimieskoulutuksen sekä sopimusjuridiikan koulutuksia.

Kokemus & koulutus

Esimiestyökokemus vuosina

Aloitin yksinyrittäjänä lokakuussa 2018. Missioni on auttaa Pk-yrityksiä kasvamaan ja parantamaan tulostaan tarjoamalla myynnin ja markkinoinnin liikkeenjohdon palveluita ilman rekrytoinnin tuomia riskejä. Teen yrityksessäni kaiken myynnistä ja markkinoinnista aina kirjanpidon valmisteluun ja laskutukseen. Jo lyhyessä ajassa olen oppinut yrityksen pyörittämisestä enemmän kuin koko työurallani tähän asti.

Aloitin urani Auto-Killassa Mikkelin toimipisteessäni, missä vastuulleni kuului sekä uusien, että käytettyjen autojen myyntiorganisaatio, sen henkilöstö, tulos, budjetointi sekä kiinteistö kokonaisuudessaan. Alun opetteluvaiheen jälkeen toimin myös osana Auto-Killan markkinointiryhmää. Tehtävässäni toimiessa esimiehenäni toimi myyntijohtaja.

Auto-Killassa toimin myös Asiakkuusjohtajana vastaten yritysmyynnin kehittämisestä ja johtamisesta. Molemmissa toimissani olin mukana lanseeraamassa uutta myyntituotettamme. Vastuulleni kuului henkilöstön koulutus, markkinoinnin suunnittelu, tuotteen hinnoittelu ja analysointi sekä jatkokehitys.

Siirryin suoraan valmistuttuani Volvo Finland Ab:n palvelukseen takuuvastaavaksi. Vastuualueeseeni kuului kuorma-autojen takuuanomusten hyväksyntä, Suomen jälkimarkkinahenkilökunnan kouluttaminen sekä korjaamoiden takuutoiminnan auditointi sekä valvonta. Työskentelin myös osana Pohjoismaiden takuuorganisaatiota, mikä edellyttää yhteistyötä Ruotsin, Tanskan ja Norjan takuuvastaavien sekä huolto- ja laatuinsinöörien kanssa.

Myynti- ja tuotepäällikön työssä toimin automyyntiorganisaatiossa Volvo Finland Ab:n kuorma- ja linja-autojen huolto- ja korjaussopimusmyynnin tuote- ja myyntipäällikkönä. Vastuualueeseeni kuului sopimusmyynnin suunnittelu, markkinointi, kampanjointi, suurasiakasmyynti sekä oman jälleenmyyntiverkostomme aktiivinen kouluttaminen. Olennainen osa työtäni oli tiimityöskentely pohjoismaisten kollegoideni kanssa ja erilaisten seuranta- ja myyntiraporttien laadinta sekä analysointi. Vastasin samalla myös Volvo Truck Centereiden sopimusportfolion seurannasta ja analysoinnista. Esimieheni Suomessa oli palvelutuotevastaava ja Pohjoismaissa Pohjoismaiden huoltosopimusten tuotepäällikkö.

Volvolla työskennellessäni pääsin osaksi suurta organisaatiota, jolla oli myös oma sisäinen koulutusorganisaatio, joka tuotti koulutusta omalle henkilökunnalle. Omat koulutukseni tuotettiin osana tätä koulutusorganisaatiota ja näistä koulutuksista jäi myös merkintä henkilökohtaisiin kehityssuunnitelmiin.

Opiskelun ohella työskentelin Volvo Truck Center Vantaalla työnjohtajana ja takuukäsittelijänä. Toimin esimiehenä työvuoron aikana 6-12 mekaanikolle.

Tämä työ opetti minulle paljon ihmisten johtamisesta. Alaiseni olivat käytännössä aina minua vanhempia sekä osasivat työnkuvansa minua paremmin. Menestyksekkään esimiestyön kannalta oli tärkeää oppia nopeasti, miten eri tavoin alaisille tuli työkehotteet esittää.

Suoritin armeija-aikanani yhdistelmäajoneuvoajokortin (BECE) lisäksi aliupseerikoulutuksen ja sain ylennyksen kersantiksi ja konejoukkueen varajohtajaksi.

Armeija-aika opetti paljon siitä, miten vertaisesta noustaan esimieheksi ja kuinka arvostus pitää ansaita joka kerta uudelleen.

Suoritettujen koulutusten lkm

Opiskelen tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Lappeenranta-Lahden Teknillisessä yliopistossa LUT:ssa. Koulutusohjelmani keskittyy digitaaliseen palvelutuotantoon, kuten tekoälyn, koneoppimisen tai digitaalisen kaksosen hyödyntämiseen liiketoiminnassa sekä kestävään liiketoimintaan.

Etelä-Savon ammattioppilaitos ESEDU

Valitsin erikoistumiseni silloisen työtehtäväni tukemiseksi asiakkuuksien johtamisen. Koen, että koulutuksen parasta antia oli keskustelut muiden esimiesasemassa olevien kesken luottamuksellisesti ja näistä eri tilanteista oppiminen.

Metropolia AMK

Koulutusohjelma: Auto- ja kuljetustekniikka; pääaine: tuotetekniikka. Tein insinöörityöni Volvo Finland Ab:lle aiheena ”Hybridi- ja sähköajoneuvomekaanikon koulutus”. Myöhemmin insinöörityötäni käytettiin perustana, kun Autoalan S3-pätevyyskoulutus tuotettiin. Olin osa pätevyyskoulutusta valmistelevaa Työ- ja elinkeinoministeriön alaista työryhmää.

Keuruun Lukio

Äidinkieli E
Pitkä englanti E
Ainereaali (filosofia) M
Lyhyt ruotsi C
Lyhyt saksa C
Pitkä matematiikka A

Keuruun ala- ja yläaste

Olen kouluttautunut jatkuvasti työurani aikana. Volvo piti huolta työntekijöidensä osaamisesta ja tarjosi paljon työtehtäviä tukevia teknillisiä sekä kaupallisia koulutuskokonaisuuksia.

Näiden lisäksi olen suorittanut Asiakkuuksien johtamisen ELY-tuetun valmennuksen 2016, Kansainvälisen sopimusjuridiikan päivävalmennuksen 2013 sekä hyödynnän tällä hetkellä Digiportaathankkeen koulutuksia.

Taidot

Kaikissa työtehtävissäni on ollut tarpeen ja olen päässyt esiintymään niin henkilökunnalle kuin asiakkaille ja sidosryhmille. olen luonteva ja joidenkin arvioiden mukaan jopa karismaattinenkin puhuja.

Voisi jopa sanoa, että nautin esilläolosta.

Olen pyrkinyt kehittämään itseäni johtajana siten, että ympärilleni hakeutuu minua osaamisalueessaan viisaampia ja taitavampia ihmisiä ja minun tehtäväkseni jää saada heistä paras suoritus irti.

Mielestäni esimiestyön tärkeyttä ei vieläkään ymmärretä monissa PK-yrityksissä, joissa esimerkiksi yrittäjä tekee tuotannon ohessa esimiestyötä, eikä näin ollen saa alaisistaan parasta irti.

Olen onnistunut työssäni esimiehenä, kun minun ei tarvitse olla päivittäin läsnä parhaan saamiseksi irti alaisistani.

Viestintä on usean yrityksen ja yhdistyksen kompastuskivi. Ihminen saa päivän aikana tuhansia viestejä eri medioista ja eri tahoilta. Mainostajat, työnantajat, harrastuskaverit, perhe kaikki viestivät tänä päivänä ja erottuakseen tästä viestimassasta pitää osata viestiä kohdennetusti, oikea-aikaisesti ja oikeissa medioissa.

Vaikka markkinointi ei ole ikinä ollut pääpainossa tehtävänkuvassani, on se kulkenut (osin omastakin halusta) osana päivittäistä tekemistä aina Volvon maahantuonnin ajoista. Diginatiivina uskallan sukeltaa syvään päätyyn myös uusien viestintäkanavien osalta ja tunnista hyvin, kun viestintä muuttaa muotoaan ja/tai kanavaa.

Nämäkin sivut ovat omaa käsialaani. Osaan perusteet WordPressin käytölle sekä päivittämiselle.

Hallitsen lisäksi hakukoneoptimoinnin perusteet, sosiaalisen median markkinoinnin perusteet sekä Google-markkinoinnin perusteet.

Olen rutinoitunut Office-tuoteperheen ohjelmistojen käyttäjä ja pystyn myös kouluttamaan perusasioita useimmista ohjelmista.

Puhun äidinkielenäni suomea ja hallitsen hyvin sekä työ- että vapaa-ajan englannin. Lisäksi työ ruotsalaisen päämiehen palveluksessa kehitti huomattavasti ruotsin kieltäni.

Näiden lisäksi pärjään vapaa-ajan matkoillani myös auttavasti saksalla ja olen omasta kiinnostuksesta opetellut italian alkeet välttävästi.

Miksi valita minut?

Menestyvä liiketoiminta perustuu aina tyytyväiseen asiakaskuntaan. Asiakkaita tulee kuunnella ja heidän toiveisiin vastata mahdollisimman nopeasti. Asiakkaiden palvelu siellä, missä asiakas kokee sen luontevimmaksi, on tänä päivänä menestyksen kulmakivi

Olen kasvanut digitalisoituvaan maailmaan. Minulle on luontaista tehdä töitä mobiilisti, tilata kauppakassi kotiin sovelluksella, palvella omia asiakkaitani ja yhteistyökumppaneitani kaikissa niissä kanavissa, joissa hekin ovat.

Vaikka asiakaskokemus on tärkeää, perustuu liiketoiminta aina onnistuneeseen myyntiin. Kaikkea liiketoiminnan kehittämistä tulee aina tarkastella myynnin näkökulmasta: Edistääkö tämä myyntiä? Helpotanko myyjän työtä? Tuoko tämä lisää rahaa taloon?

Toimin itsenäisesti, koska haluan pystyä palvelemaan asiakkaitani heidän toivomallaan tavalla. Pystyn näin joustavasti, asiakkaani toiveiden mukaisesti suunnittelemaan työskentelyaikani, -paikkani ja -tapani.

Kaikkia ratkaisuehdotuksiani tarkastelen aina investoinnin kannattavuuden kautta. Mikäli koen, että joku toinen pystyy palvelemaan asiakastani paremmin, ohjaan hänet mieluummin oikeaan osoitteeseen. Uskon liiketoiminnassa pitkäjänteisyyteen ja asiakkuuksien rakentamiseen, en pikavoittoihin.

Vaikka työvuosia on edessä enemmän kuin takana, on urakehitys ollut nousujohteista. Olen toiminut kansainvälisessä yrityksessä maahantuonnissa asiantuntija- ja myyntipäällikön tehtävissä kuin kuluttaja- ja yrityskaupassa myynnissä ja myynnin esimiehenä. Kaikissa positioissa markkinointi on aina ollut iso osa työnkuvaani.

Harrastukset & vapaa-aika

Urheilu

Olen joukkuepelaaja ja nautin eniten, kun saan hikoilla jäällä pienen mustan kumilätkän perässä. Joukkueurheilussa minua kiehtoo myös “pukukoppielämä”: tarinat ja yhteenkuuluvuuden tunne. Otan joukkueessa monesti vetäjän roolin automaattisesti ja olen toiminut useiden joukkueiden kapteenina.

Pidän tärkeänä, että olen fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa, jotta pystyn antamaan täyden työpanokseni.

Verkostot

Olen Suomen yrittäjien, Mikkelin Nuorkauppakamarin sekä Mikkelin Liikemiestenseuran jäsen. Liikemiestenseurassa olen myös tiedotustoimikunnassa.

Minulle yhdistystoiminta on paikka luoda verkostoja, löytää uusia tuttavuuksia ja jopa ystäviä. Koska kouluttautuminen ja uuden oppiminen on aina kiehtonut minua, osallistun usen yhdistysten tarjoamiin koulutuksiin ja infoihin.

Perhe

Perheeseeni kuuluu vaimo sekä kaksi mahtavaa lasta, jotka saavat kyllä ajatukset pois arjen murheista. Minulle perhe merkitsee turvasatamaa ja sitä suurinta oppimismahdollisuutta ja vastuusta: lapsistani kasvaa minun ja vaimoni kuva tähän maailmaan ja haluan, että he ovat hyviä maailmalle ja maailma hyvä paikka heille.

Lähdetäänkö tavoittelemaan jotain suurta?

Soita, tekstaa, whatsappaa tai laita viestiä Messengerissä, sähköpostilla tai nettisivujeni yhteydenottolomakkeella. Tutustu minuun ja anna minun tutustua teihin, josko yhdessä voisimme nousta seuraavalle tasolle!

%d bloggaajaa tykkää tästä: